Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
° Protokoły z zebrań Rady Społecznej
° Uchwały Rady Społecznej
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ciała doradcze > Uchwały Rady Społecznej strona główna 
Uchwały Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały nr VI/15/2017 - zmieniony
Plan Finansowy na 2017r. 
 zal_do_uchwaly_VI_15_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:20:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
uchwała nr VI/15/2017 ws. opinii nt. zmian w
planie finansowym na rok 2017 
 uchwala_nrVI_15_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:18:23, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr VI/14/2017 ws.zaopiniowania zmian w
Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ Przychodni
Zdrowia w Połańcu. 
 uchwala_nrVI_14_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:16:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr VI/13/2017 - Statut SP
ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu 
 statut_zal_do_uchwaly_RS_VI_13_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:12:54, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr VI/13/2017 
 uchwala_nrVI_13_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:07:50, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr V/12/2017 w sprawie wyboru
przedstawiciela RS do składu komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora 
 uchwala_V_12_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:30:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr V/11/2017 - Plan
Finansowy na 2017r. 
 plan_finansowy_na_2017r.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:28:11, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr V/11/2017 w sprawie zaopiniowania
planu finansowego na rok 2017 
 uchwala_V_11_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:26:18, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr V/10/2017 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2016r.  
 wykonanie_planu_za2016r.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:25:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr V/10/2017 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2016 
 uchwala_V_10_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:23:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Plan Finansowy na rok 2016 - Aktualizacja 
 pop_plan_finansowy_2016.pdf
Obowiązuje od: 2017-02-24   Informację dodano 2017-03-17 13:04:00, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr IV/9/2016 w sprawie zakupu środka
trwaqłego - aparatu do USG 
 uchwala_IV_9_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-07-19   Informację dodano 2016-08-02 13:06:06, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr III/8/2016 - Plan
Finansowy na 2016r.  
 plan_finansowy2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:49:18, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr III/8/2016 w sprawie zaopiniowania
planu finansowego na rok 2016 
 uchwala_III_8_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:47:46, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr III/7/2016 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2015r.  
 wykonanie_planu2015.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:45:29, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr III/7/2016 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2015 
 uchwala_III_7_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:42:04, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/3/2015 - Plan
Finansowego na 2015r. 
 plan_finansowy2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:35:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr II/3/2015 w sprawie opinii nt. planu
finansowego na rok 2015 
 uchwala_II_3_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:34:17, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Informacja z realizacji programów zdrowotnych za
rok 2014 
 informacja_program_2014.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:32:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr II/2/2015 w sprawie zaopiniowania
sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych za
2014 rok. 
 uchwala_II_2_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:31:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/1/2015 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2014r. 
 wykonanie_planu2014.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:29:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr II/1/2015 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2014 
 uchwala_II_1_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:24:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/2/2014 - Plan
Finansowy na 2014 
 plan_finansowy_2014_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:39:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr II/2/2014 w sprawie opinii nt. planu
finansowego na rok 2014 
 uchwala_nrII_2_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:38:10, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/1/2014 -
Sprawozdanie Finansowe za 2013 
 sprawozdanie_finansowe2013_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:35:06, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr II/1/2014 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2013 
 uchwala_nrII_1_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:32:28, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr I/4/2013 w sprawie zaopiniowania
Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ - Przychodni
Zdrowia w Połańcu 
 Uchwala_nrI_4_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:29:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/3/2013 - Plan
Finansowy 2013 
 plan_finansowy_2013_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:23:13, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie opinii nt. Planu Finansowego na
rok 2013 
 Uchwala_nrI_3_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:20:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/1/2013 - Bilans 2012 
 bilans2012_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:16:04, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania
finansowego za rok 2012 
 uchwala_nrI_1_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:08:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do uchwały nr II/8/2012 - Regulamin
Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Zdrowia w
Połańcu 
 Regulamin_Rady_Społecznej_11_06_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:50:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr II/8/2012 w spawie uchwalenia
Regulaminu Rady Społecznej 
 uchwala_nr_II_8_2012.pdf
Obowiązuje od: 2012-06-11   Informację dodano 2012-07-16 14:48:29, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/6/2012 - Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2011 
 Wykonanie_planu_za_2011rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:43:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2011 
 uchwala_nr_I_6_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:39:03, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały - Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego - stan na 30.06.2011 
 wykonanie_planu_na30_06_2011.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:36:25, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o Dyrektora - Tomasz Zych
Załącznik do Uchwały nr I/3/2011 - Plan
Finansowy na rok 2011 
 plan_finansowy_na2011_rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:32:24, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego
na 2011 rok. 
 uchwala_I_3_2011.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:25:15, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/2/2011 - Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2010 
 Wykonanie_planu_za_2010rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:21:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2010 
 uchwala_nr_I_2_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 14:25:53, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr XV/5/2010 -
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego- stan
na 30.06.2010 
 wykonanie_planu_na_30_06_2010.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:57:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2010r. 
 uchwala_nrXV_5_2010.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 14:26:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały - Program Zdrowotny na rok
2010 
 program_zdrowotny2010.pdf
Obowiązuje od: 2009-12-15   Informację zaktualizowano 2009-12-31 16:20:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Stanisław Lolo - Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu
dot.realizacji zadań w zakresie zapobiegania
chorobomi urazom oraz promocji zdrowia w roku 2010
 
 uchwala_XIII_18_2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-10   Informację dodano 2009-12-31 16:01:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski- Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały Nr 12/17/2009 -
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego - stan
na 30.06.2009r  
 sprawozdanie_finansowe_polrocze2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-07-07   Informację dodano 2009-12-31 15:44:42, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Tomasz Zych - p.o.Dyrektora SP ZOZ
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2009r. 
 uchwala_nr_XII_17_2009.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:21:21, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego
na 2009r.  
 uwala_nrXI_15_2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:15:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2008 
 uchwala_nrXI_16_2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:13:50, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały - Program Zdrowotny na rok
2009  
 program_zdrowotny2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:08:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Stanisław Lolo -Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu dot.
realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom oraz promocji zdrowia w roku 2009 
 uchwala_nr8_9_2008.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:02:13, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały nr X/13/2008 - Schemat
organizacyjny 
 schemat_organizacyjny1.pdf
Obowiązuje od: 2008-12-29   Informację zaktualizowano 2009-01-22 11:10:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski -Burmistrz MiG Połaniec
Uchwała w sprawie zmian w Satucie SP ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu 
 uchwala_X_13_2008.pdf
Informację dodano 2009-01-22 11:05:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski -Burmistrz MiG Połaniec
Załcznik do Uchwały nr6/8/2008 - Sprawozdanie z
wykonania Planu Finansowego -stan na 30.06.2008r 
 sprawozanie_finansowe_polrocze2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-21   Informację dodano 2008-09-30 14:47:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2008r. 
 uchwala_VI_8_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-21   Informację zaktualizowano 2008-09-30 14:44:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały nr 5/2008 - Program
Zdrowotny na rok 2008 
 program_zdrowotny2008.pdf
Informację dodano 2008-09-30 14:39:07, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu dot.
realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom oraz promocji zdrowia w roku 2008 
 uchwala_nrV_7_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-06-19   Informację zaktualizowano 2008-09-30 14:35:59, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego
na 2008r. 
 uchwala_IV_6_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:29:54, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2007 
 uchwala_IV_5_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację zaktualizowano 2008-07-18 10:27:01, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego 
 uchwala_2_2007.pdf
Obowiązuje od: 2007-05-24   Informację dodano 2007-12-26 20:28:01, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Burmistrz -Tarnowski Jacek
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 
 Uchwała nrI/2/2007
Obowiązuje od: 2007-02-16   Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:20:26, wprowadzający: Joanna Mikina
wersja do druku