UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
° Dokumenty kontroli
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencje i rejestry strona główna 
Ewidencje i rejestry
 

W SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i wykazy prowadzone zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej:

 

Stanowiska administracyjne:

 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr pacjentów, którzy dokonali rezygnacji ze świadczeń lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr zasiłków chorobowych i opiekuńczych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr pieczęci
 • Ewidencja urlopowa
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora SP ZOZ
 • Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 • Książka skarg i wniosków
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń

 

Stanowiska medyczne:

 • Rejestr dziennej ewidencji przyjętych pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr osób oczekujących na udzielenie świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr udzielonych świadczeń w Gabinecie Zabiegowym
 • Rejestr noworodków i udzielonych patronaży
 • Ewidencja osób korzystających ze świadczeń - historie chorób poszczególnych pacjentów wraz z innymi dokumentami (ze względu na tajemnicę lekarską i ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o nazwiskach, rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń)
 • Rejestr wydanych historii choroby upoważnionym do tego celu podmiotom (sądy, policja, prokuratura, towarzystwa ubezpieczeniowe i komisje lekarskie ds.rent)
 • Ewidencja wytworzonych i przekazanych do utylizacji skażonych materiałów medycznych
 
Obowiązuje od: 2006-11-13   Informację zaktualizowano 2007-08-10 11:28:24, wprowadzający: Joanna Mikina

Zobacz:
 Dokumenty kontroli . 
wersja do druku