Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
° Dokumenty kontroli
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencje i rejestry strona główna 
Ewidencje i rejestry
 

W SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i wykazy prowadzone zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej:

 

Stanowiska administracyjne:

 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr pacjentów, którzy dokonali rezygnacji ze świadczeń lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr zasiłków chorobowych i opiekuńczych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr pieczęci
 • Ewidencja urlopowa
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora SP ZOZ
 • Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 • Książka skarg i wniosków
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń

 

Stanowiska medyczne:

 • Rejestr dziennej ewidencji przyjętych pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr osób oczekujących na udzielenie świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr udzielonych świadczeń w Gabinecie Zabiegowym
 • Rejestr noworodków i udzielonych patronaży
 • Ewidencja osób korzystających ze świadczeń - historie chorób poszczególnych pacjentów wraz z innymi dokumentami (ze względu na tajemnicę lekarską i ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o nazwiskach, rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń)
 • Rejestr wydanych historii choroby upoważnionym do tego celu podmiotom (sądy, policja, prokuratura, towarzystwa ubezpieczeniowe i komisje lekarskie ds.rent)
 • Ewidencja wytworzonych i przekazanych do utylizacji skażonych materiałów medycznych
 
Obowiązuje od: 2006-11-13   Informację zaktualizowano 2007-08-10 11:28:24, wprowadzający: Joanna Mikina

Zobacz:
 Dokumenty kontroli . 
wersja do druku