UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dyrektor strona główna 
Dyrektor
 

Osoba - Tomasz Stemborowski

Stanowisko / funkcja

 • Dyrektor

Stanowiska podległe

 • Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
 • Główny Księgowy
 • Specjalista ds. organizacyjno - kadrowych i rozliczeń z NFZ
 • Pielęgniarka koordynująca

Podległe komórki organizacyjne

 • Gabinet Rehabilitacji Medycznej
 • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej
 • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Średnich
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Szkole Podstawowej
 • Poradnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Obsługa techniczno - gospodarcza 

 

ZADANIA DYREKTORA:

1. Do zadań Dyrektora Przychodni  należy w szczególności:

 • podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym: zatrudnianie, awansowanie,    nagradzanie, karanie, rozwiązywanie stosunku pracy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy swoimi pracownikami ,
 • zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy  komórek organizacyjnych Przychodni,
 • wyznaczanie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,
 • analiza poziomu kwalifikacji pracowników,
 • analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • dbanie o właściwą atmosferę w pracy,
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Przychodni, a w szczególności za:

 • organizację i zarządzanie Przychodnią,
 • poziom działalności leczniczo – profilaktycznej Przychodni,
 • sprawne funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych,
 • dyscyplinę pracy, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych pracowników  zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

 

 

 
Obowiązuje od: 2018-09-01   Informację zaktualizowano 2018-09-28 15:05:44, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Burmistrz - Jacek Tarnowski
wersja do druku