UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pomoc publiczna strona główna 
Pomoc publiczna
 

Dotacje Publiczne

W art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustawodawca stanowi, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na:

  • realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  • pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  • inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego,
  • cele określone w art. 67a - chodzi o sytuację, gdy podmiot sprawujący nadzór nakłada na zoz obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
  • cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
 dotacje_2004_2007.doc
Obowiązuje od: 2004-01-01   Informację zaktualizowano 2008-01-09 08:46:39, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
wersja do druku