UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 
Budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

 
Obowiązuje od: 2005-01-01   Informację zaktualizowano 2007-07-20 10:41:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Projekt budżetu na rok 2006 

Projekt budżetu na rok 2006

 
Obowiązuje od: 2006-01-01   Informację zaktualizowano 2007-07-20 10:42:14, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 
 spraw_2006.pdf
Obowiązuje od: 2007-07-01   Informację dodano 2007-07-20 10:40:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
Projekt budżetu na rok 2007 
 projekt_2007.pdf
Obowiązuje od: 2007-03-15   Informację dodano 2007-07-20 10:45:57, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 
 sprawozdanie_finansowe2007.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:07:59, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Projekt budżetu na rok 2008 
 projekt_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:19:37, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 
 sprawozdanie_finansowe2008.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:20:33, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2009  
 plan_finansowy2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:47:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 
 sprawozdanie_finansowe2009.pdf
Obowiązuje od: 2010-03-01   Informację zaktualizowano 2010-08-13 09:17:35, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2010 
 plan_finansowy_na_2010.pdf
Obowiązuje od: 2010-03-01   Informację dodano 2010-08-13 09:16:22, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 
 Wykonanie_planu_za2010rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:24:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2011 
 plan_finansowy_na_2011_rok.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 13:29:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 
 Wykonanie_planu_za2011rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:34:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 
 bilans2012.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:32:40, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2013 
 plan_finansowy_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:35:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 
 sprawozdanie_finansowe2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:37:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2014 
 plan_finansowy_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:39:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
wersja do druku