UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status prawny strona główna 
Status prawny
Forma prawna 

Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Połaniec .

W obecnej formie prawnej SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa od 01.01.1993 roku – wpis do Księgi Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego – 000000014788

Przychodnia posiada osobowość prawną - Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - numer KRS 0000004747.

SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz.654 z póź.zm.)
  • Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
  • Statutu SP ZOZ - Przychodni Zdrowia w Połańcu.
 
Obowiązuje od: 2012-06-14   Informację zaktualizowano 2016-02-05 13:35:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Ustawy związane z działalnością leczniczą 

ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

 Ustawa o działalności leczniczej - t.j. (obowiązująca)
Informację zaktualizowano 2016-02-05 14:01:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
wersja do druku