spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Ciała doradcze strona główna 
Uchwały Rady Społecznej
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 
 Uchwała nrI/2/2007
Obowiązuje od: 2007-02-16   Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:20:26, wprowadzający: Joanna Mikina
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego 
 uchwala_2_2007.pdf
Obowiązuje od: 2007-05-24   Informację dodano 2007-12-26 20:28:01, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Burmistrz -Tarnowski Jacek
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2007 
 uchwala_IV_5_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację zaktualizowano 2008-07-18 10:27:01, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego
na 2008r. 
 uchwala_IV_6_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:29:54, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu dot.
realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom oraz promocji zdrowia w roku 2008 
 uchwala_nrV_7_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-06-19   Informację zaktualizowano 2008-09-30 14:35:59, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały nr 5/2008 - Program
Zdrowotny na rok 2008 
 program_zdrowotny2008.pdf
Informację dodano 2008-09-30 14:39:07, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2008r. 
 uchwala_VI_8_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-21   Informację zaktualizowano 2008-09-30 14:44:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załcznik do Uchwały nr6/8/2008 - Sprawozdanie z
wykonania Planu Finansowego -stan na 30.06.2008r 
 sprawozanie_finansowe_polrocze2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-21   Informację dodano 2008-09-30 14:47:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Uchwała w sprawie zmian w Satucie SP ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu 
 uchwala_X_13_2008.pdf
Informację dodano 2009-01-22 11:05:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski -Burmistrz MiG Połaniec
Załącznik do Uchwały nr X/13/2008 - Schemat
organizacyjny 
 schemat_organizacyjny1.pdf
Obowiązuje od: 2008-12-29   Informację zaktualizowano 2009-01-22 11:10:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski -Burmistrz MiG Połaniec
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu dot.
realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom oraz promocji zdrowia w roku 2009 
 uchwala_nr8_9_2008.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:02:13, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały - Program Zdrowotny na rok
2009  
 program_zdrowotny2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:08:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Stanisław Lolo -Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2008 
 uchwala_nrXI_16_2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:13:50, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego
na 2009r.  
 uwala_nrXI_15_2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:15:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski - Przewodniczący Rady Społecznej
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2009r. 
 uchwala_nr_XII_17_2009.pdf
Informację dodano 2009-12-30 13:21:21, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały Nr 12/17/2009 -
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego - stan
na 30.06.2009r  
 sprawozdanie_finansowe_polrocze2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-07-07   Informację dodano 2009-12-31 15:44:42, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Tomasz Zych - p.o.Dyrektora SP ZOZ
Uchwała w sprawie zaopiniowania programu
dot.realizacji zadań w zakresie zapobiegania
chorobomi urazom oraz promocji zdrowia w roku 2010
 
 uchwala_XIII_18_2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-10   Informację dodano 2009-12-31 16:01:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jacek Tarnowski- Przewodniczący Rady Społecznej
Załącznik do Uchwały - Program Zdrowotny na rok
2010 
 program_zdrowotny2010.pdf
Obowiązuje od: 2009-12-15   Informację zaktualizowano 2009-12-31 16:20:58, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Stanisław Lolo - Przewodniczący Rady Miejskiej
Uchwała w sprawie zaopiniowania półrocznego
sprawozdania finansowego - I półrocze 2010r. 
 uchwala_nrXV_5_2010.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 14:26:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr XV/5/2010 -
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego- stan
na 30.06.2010 
 wykonanie_planu_na_30_06_2010.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:57:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2010 
 uchwala_nr_I_2_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 14:25:53, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/2/2011 - Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2010 
 Wykonanie_planu_za_2010rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:21:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego
na 2011 rok. 
 uchwala_I_3_2011.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:25:15, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/3/2011 - Plan
Finansowy na rok 2011 
 plan_finansowy_na2011_rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:32:24, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Załącznik do Uchwały - Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego - stan na 30.06.2011 
 wykonanie_planu_na30_06_2011.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:36:25, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała w sprawie zaopiniowania rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2011 
 uchwala_nr_I_6_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:39:03, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/6/2012 - Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2011 
 Wykonanie_planu_za_2011rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:43:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr II/8/2012 w spawie uchwalenia
Regulaminu Rady Społecznej 
 uchwala_nr_II_8_2012.pdf
Obowiązuje od: 2012-06-11   Informację dodano 2012-07-16 14:48:29, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do uchwały nr II/8/2012 - Regulamin
Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Zdrowia w
Połańcu 
 Regulamin_Rady_Społecznej_11_06_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-16 14:50:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania
finansowego za rok 2012 
 uchwala_nrI_1_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:08:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/1/2013 - Bilans 2012 
 bilans2012_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:16:04, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała w sprawie opinii nt. Planu Finansowego na
rok 2013 
 Uchwala_nrI_3_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:20:09, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr I/3/2013 - Plan
Finansowy 2013 
 plan_finansowy_2013_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:23:13, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr I/4/2013 w sprawie zaopiniowania
Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ - Przychodni
Zdrowia w Połańcu 
 Uchwala_nrI_4_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:29:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr II/1/2014 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2013 
 uchwala_nrII_1_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:32:28, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/1/2014 -
Sprawozdanie Finansowe za 2013 
 sprawozdanie_finansowe2013_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:35:06, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr II/2/2014 w sprawie opinii nt. planu
finansowego na rok 2014 
 uchwala_nrII_2_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:38:10, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/2/2014 - Plan
Finansowy na 2014 
 plan_finansowy_2014_.pdf
Informację dodano 2014-09-17 10:39:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Uchwała nr II/1/2015 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2014 
 uchwala_II_1_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:24:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/1/2015 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2014r. 
 wykonanie_planu2014.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:29:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr II/2/2015 w sprawie zaopiniowania
sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych za
2014 rok. 
 uchwala_II_2_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:31:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Informacja z realizacji programów zdrowotnych za
rok 2014 
 informacja_program_2014.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:32:55, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr II/3/2015 w sprawie opinii nt. planu
finansowego na rok 2015 
 uchwala_II_3_2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:34:17, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr II/3/2015 - Plan
Finansowego na 2015r. 
 plan_finansowy2015.pdf
Informację dodano 2016-02-05 12:35:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Uchwała nr III/7/2016 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2015 
 uchwala_III_7_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:42:04, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr III/7/2016 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2015r.  
 wykonanie_planu2015.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:45:29, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr III/8/2016 w sprawie zaopiniowania
planu finansowego na rok 2016 
 uchwala_III_8_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:47:46, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr III/8/2016 - Plan
Finansowy na 2016r.  
 plan_finansowy2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-05-19   Informację dodano 2016-07-04 13:49:18, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr IV/9/2016 w sprawie zakupu środka
trwaqłego - aparatu do USG 
 uchwala_IV_9_2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-07-19   Informację dodano 2016-08-02 13:06:06, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Plan Finansowy na rok 2016 - Aktualizacja 
 pop_plan_finansowy_2016.pdf
Obowiązuje od: 2017-02-24   Informację dodano 2017-03-17 13:04:00, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr V/10/2017 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego za rok 2016 
 uchwala_V_10_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:23:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr V/10/2017 - Wykonanie
Planu Finansowego za 2016r.  
 wykonanie_planu_za2016r.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:25:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr V/11/2017 w sprawie zaopiniowania
planu finansowego na rok 2017 
 uchwala_V_11_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:26:18, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr V/11/2017 - Plan
Finansowy na 2017r. 
 plan_finansowy_na_2017r.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:28:11, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Uchwała nr V/12/2017 w sprawie wyboru
przedstawiciela RS do składu komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora 
 uchwala_V_12_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-05-22   Informację dodano 2017-08-01 14:30:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr VI/13/2017 
 uchwala_nrVI_13_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:07:50, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr VI/13/2017 - Statut SP
ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu 
 statut_zal_do_uchwaly_RS_VI_13_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:12:54, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Uchwała nr VI/14/2017 ws.zaopiniowania zmian w
Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ Przychodni
Zdrowia w Połańcu. 
 uchwala_nrVI_14_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:16:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
uchwała nr VI/15/2017 ws. opinii nt. zmian w
planie finansowym na rok 2017 
 uchwala_nrVI_15_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:18:23, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski
Załącznik do Uchwały nr VI/15/2017 - zmieniony
Plan Finansowy na 2017r. 
 zal_do_uchwaly_VI_15_2017.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-11   Informację dodano 2018-01-25 12:20:36, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Przewodniczący Rady Społecznej - Jacek Tarnowski

Zobacz:
   Protokoły z zebrań Rady Społecznej
   Uchwały Rady Społecznej
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl