UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane strona główna 
Dane
 

Z dniem 01.04.2021 roku obowiązuje nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej dostępna na stronie:
https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

SP ZOZ w Połańcu
NAZWA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu

 

RODZAJ jednostka organizacyjna MiG Połaniec
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
KOD 28-230
MIEJSCOWOŚĆ Połaniec, ul. Ruszczańska 3
NIP 866-14-57-195
REGON 830036515
KONTAKT tel. (+48 15) 865-00-21, e-mail: zoz_polaniec@poczta.onet.pl
Dyrektor

 mgr Tomasz Stemborowski

 
Obowiązuje od: 2018-09-01   Informację zaktualizowano 2018-11-14 14:27:14, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Burmistrz - Jacek Tarnowski
wersja do druku