UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakres działania strona główna 
Zakres działania
 

Podstawowym celem  Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz organizacja opieki zdrowotnej na obszarze objętym zakresem jego  działania .

 

1.       Przychodnia  udziela podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w  zakresie  :

 

a)  podstawowej opieki zdrowotnej

b)  stomatologii zachowawczej

c)  rehabilitacji medycznej

d)  ginekologii i położnictwa

e)  medycyny szkolnej

f)   innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów   odrębnych regulujących zasady ich wykonywania

 

2.   Do  zadań  Przychodni należy w szczególności :

 

 • badanie i porady lekarskie w Przychodni  i w domu pacjenta
 • leczenie w ramach podstawowej opieki  zdrowotnej – medycyna  rodzinna
 • dokonywanie oceny stanu zdrowia osób z rejonu działania oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania
 • rehabilitacja  medyczna polegająca na  działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 • opieka zapobiegawcza osób wieku rozwojowego, nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem i noworodkiem oraz chorymi  wymagającymi opieki medycznej
 • prowadzenie czynnego poradnictwa
 • opieka nad zdrowym dzieckiem
 • badania diagnostyczne, w tym  analityka medyczna
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności  do pracy
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne
 • czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji
 • czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • oświata i promocja zdrowia
 • badanie, poradnictwo, profilaktyka i leczenie stomatologiczne zachowawcze dzieci młodzieży i dorosłych
 • badanie, porada lekarska i leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w ramach ginekologii i położnictwa
 • medycyna szkolna
 • medycyna pracy w zakresie sprawowania  profilaktycznej opieki zdrowotnej  nad pracującymi
 • badanie lekarskie  kierowców i kandydatów na kierowców
 • diagnostyka USG
 • organizowanie  innych form opieki  medycznej w sytuacjach awaryjnych / klęski żywiołów, katastrofy, epidemie /
 • prowadzenie nadzoru sanitarnego zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej
 • prowadzenie szczepień ochronnych
 
Obowiązuje od: 2007-12-06   Informację dodano 2007-12-27 11:44:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska - Domagała
wersja do druku