UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej strona główna 
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
 
Osoba Anna Roguz - Dąbrowska
Stanowisko / funkcja p.o. Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy                                zg. z tygodniowym harmonogramem pracy Gab.Stomat. i Por. Stomat.

 Do obowiązków p.o Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej należy :

·          udzielanie świadczeń zdrowotnych

·          udzielanie świadczeń z zakresu promocji zdrowia

·          organizacja, kontrola i ocena pracy komórek działalności podstawowej

·          odpowiedzialność za stan i jakość świadczeń medycznych

·          sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną

·          kontrola gospodarki lekami i artykułami medycznymi

·          organizacja przepływu informacji medycznej

·          nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym komórek działalności podstawowej

·          podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia

·          organizacja działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych

·          stosowanie się do obowiązujących procedur ISZJ

 

 

 

 

 

 
Obowiązuje od: 2017-09-19   Informację zaktualizowano 2021-03-30 10:04:19, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Stemborowski
wersja do druku