Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej strona główna 
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
 
Osoba Bogusława Adamowska
Stanowisko / funkcja p.o. Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy                               8:00-15:35 lub 10:25-18:00 zg. z tygodniowym harmonogramem pracy

 Do obowiązków p.o Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej należy :

·          udzielanie świadczeń zdrowotnych

·          udzielanie świadczeń z zakresu promocji zdrowia

·          organizacja, kontrola i ocena pracy komórek działalności podstawowej

·          odpowiedzialność za stan i jakość świadczeń medycznych

·          sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną

·          kontrola gospodarki lekami i artykułami medycznymi

·          organizacja przepływu informacji medycznej

·          nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym komórek działalności podstawowej

·          podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia

·          organizacja działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych

·          stosowanie się do obowiązujących procedur ISZJ

 

 

 

 

 

 
Obowiązuje od: 2012-05-01   Informację zaktualizowano 2012-05-18 13:46:03, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
wersja do druku