UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://przychodnia-polaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Główny Księgowy
Pielęgniarka koordynująca
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Ciała doradcze
Regulamin
Załatwianie spraw
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Pomoc publiczna
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie zakładu strona główna 
Mienie zakładu
Majątek Zakładu 

majatek _zakładu

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:35:41, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- stan na 31.12.2009 
 srodki_trwale_31_12_2009.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2010-08-13 09:22:30, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Krystyna Łańka - Główny Księgowy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- stan na 31.12.2010 
 srodki_trwale_2010.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:38:23, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- stan na 31.12.2011 
 srodki_trwale_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-15 08:14:11, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Krystyna Łańka - Główny Księgowy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- stan na 31.12.2012r. 
 srodki_trwale_2012.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:23:17, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Krystyna Łańka - Główny Księgowy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- stan na 31.12.2013r. 
 srodki_trwale_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:24:28, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Krystyna Łańka - Główny Księgowy
wersja do druku