spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Budżet strona główna 
Budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

 
Obowiązuje od: 2005-01-01   Informację zaktualizowano 2007-07-20 10:41:56, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Projekt budżetu na rok 2006 

Projekt budżetu na rok 2006

 
Obowiązuje od: 2006-01-01   Informację zaktualizowano 2007-07-20 10:42:14, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Niziałek
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 
 spraw_2006.pdf
Obowiązuje od: 2007-07-01   Informację dodano 2007-07-20 10:40:32, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
Projekt budżetu na rok 2007 
 projekt_2007.pdf
Obowiązuje od: 2007-03-15   Informację dodano 2007-07-20 10:45:57, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 
 sprawozdanie_finansowe2007.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:07:59, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Projekt budżetu na rok 2008 
 projekt_2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-04-16   Informację dodano 2008-07-18 10:19:37, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska Domagała - Dyrektor SP ZOZ
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 
 sprawozdanie_finansowe2008.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:20:33, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2009  
 plan_finansowy2009.pdf
Informację dodano 2009-05-22 11:47:51, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 
 sprawozdanie_finansowe2009.pdf
Obowiązuje od: 2010-03-01   Informację zaktualizowano 2010-08-13 09:17:35, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2010 
 plan_finansowy_na_2010.pdf
Obowiązuje od: 2010-03-01   Informację dodano 2010-08-13 09:16:22, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 
 Wykonanie_planu_za2010rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:24:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2011 
 plan_finansowy_na_2011_rok.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-16 13:29:02, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 
 Wykonanie_planu_za2011rok.pdf
Informację dodano 2012-07-16 13:34:48, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 
 bilans2012.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:32:40, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2013 
 plan_finansowy_2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:35:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 
 sprawozdanie_finansowe2013.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:37:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
Projekt budżetu na rok 2014 
 plan_finansowy_2014.pdf
Informację dodano 2014-09-17 09:39:16, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl