spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Status prawny strona główna 
Status prawny
Forma prawna 

Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Połaniec .

W obecnej formie prawnej SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa od 01.01.1993 roku – wpis do Księgi Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego – 000000014788

Przychodnia posiada osobowość prawną - Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - numer KRS 0000004747.

SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz.654 z póź.zm.)
  • Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
  • Statutu SP ZOZ - Przychodni Zdrowia w Połańcu.
 
Obowiązuje od: 2012-06-14   Informację zaktualizowano 2016-02-05 13:35:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
Ustawy związane z działalnością leczniczą 

ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

 Ustawa o działalności leczniczej - t.j. (obowiązująca)
Informację zaktualizowano 2016-02-05 14:01:38, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora Tomasz Zych
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl