spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Zakres działania strona główna 
Zakres działania
 

Podstawowym celem  Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz organizacja opieki zdrowotnej na obszarze objętym zakresem jego  działania .

 

1.       Przychodnia  udziela podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w  zakresie  :

 

a)  podstawowej opieki zdrowotnej

b)  stomatologii zachowawczej

c)  rehabilitacji medycznej

d)  ginekologii i położnictwa

e)  medycyny szkolnej

f)   innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów   odrębnych regulujących zasady ich wykonywania

 

2.   Do  zadań  Przychodni należy w szczególności :

 

 • badanie i porady lekarskie w Przychodni  i w domu pacjenta
 • leczenie w ramach podstawowej opieki  zdrowotnej – medycyna  rodzinna
 • dokonywanie oceny stanu zdrowia osób z rejonu działania oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania
 • rehabilitacja  medyczna polegająca na  działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 • opieka zapobiegawcza osób wieku rozwojowego, nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem i noworodkiem oraz chorymi  wymagającymi opieki medycznej
 • prowadzenie czynnego poradnictwa
 • opieka nad zdrowym dzieckiem
 • badania diagnostyczne, w tym  analityka medyczna
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności  do pracy
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne
 • czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji
 • czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • oświata i promocja zdrowia
 • badanie, poradnictwo, profilaktyka i leczenie stomatologiczne zachowawcze dzieci młodzieży i dorosłych
 • badanie, porada lekarska i leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w ramach ginekologii i położnictwa
 • medycyna szkolna
 • medycyna pracy w zakresie sprawowania  profilaktycznej opieki zdrowotnej  nad pracującymi
 • badanie lekarskie  kierowców i kandydatów na kierowców
 • diagnostyka USG
 • organizowanie  innych form opieki  medycznej w sytuacjach awaryjnych / klęski żywiołów, katastrofy, epidemie /
 • prowadzenie nadzoru sanitarnego zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej
 • prowadzenie szczepień ochronnych
 
Obowiązuje od: 2007-12-06   Informację dodano 2007-12-27 11:44:45, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Jadwiga Regulska - Domagała
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl