spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej strona główna 
Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
 
Osoba Bogusława Adamowska
Stanowisko / funkcja p.o. Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu 3

Godziny pracy                               8:00-15:35 lub 10:25-18:00 zg. z tygodniowym harmonogramem pracy

 Do obowiązków p.o Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej należy :

·          udzielanie świadczeń zdrowotnych

·          udzielanie świadczeń z zakresu promocji zdrowia

·          organizacja, kontrola i ocena pracy komórek działalności podstawowej

·          odpowiedzialność za stan i jakość świadczeń medycznych

·          sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną

·          kontrola gospodarki lekami i artykułami medycznymi

·          organizacja przepływu informacji medycznej

·          nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym komórek działalności podstawowej

·          podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia

·          organizacja działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych

·          stosowanie się do obowiązujących procedur ISZJ

 

 

 

 

 

 
Obowiązuje od: 2012-05-01   Informację zaktualizowano 2012-05-18 13:46:03, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o. Dyrektora - Tomasz Zych
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl