spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Pomoc publiczna strona główna 
Pomoc publiczna
 

Dotacje Publiczne

W art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustawodawca stanowi, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na:

  • realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  • pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  • inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego,
  • cele określone w art. 67a - chodzi o sytuację, gdy podmiot sprawujący nadzór nakłada na zoz obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
  • cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
 dotacje_2004_2007.doc
Obowiązuje od: 2004-01-01   Informację zaktualizowano 2008-01-09 08:46:39, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Niziałek Jadwiga
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl