spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Ewidencje i rejestry strona główna 
Ewidencje i rejestry
 

W SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i wykazy prowadzone zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej:

 

Stanowiska administracyjne:

 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr pacjentów, którzy dokonali rezygnacji ze świadczeń lekarza i /lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rejestr zasiłków chorobowych i opiekuńczych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Rejestr pieczęci
 • Ewidencja urlopowa
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora SP ZOZ
 • Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 • Książka skarg i wniosków
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń

 

Stanowiska medyczne:

 • Rejestr dziennej ewidencji przyjętych pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr osób oczekujących na udzielenie świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Stomatologicznej oraz Gabinecie Fizjoterapii
 • Rejestr udzielonych świadczeń w Gabinecie Zabiegowym
 • Rejestr noworodków i udzielonych patronaży
 • Ewidencja osób korzystających ze świadczeń - historie chorób poszczególnych pacjentów wraz z innymi dokumentami (ze względu na tajemnicę lekarską i ochronę danych osobowych nie udziela się informacji o nazwiskach, rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń)
 • Rejestr wydanych historii choroby upoważnionym do tego celu podmiotom (sądy, policja, prokuratura, towarzystwa ubezpieczeniowe i komisje lekarskie ds.rent)
 • Ewidencja wytworzonych i przekazanych do utylizacji skażonych materiałów medycznych
 
Obowiązuje od: 2006-11-13   Informację zaktualizowano 2007-08-10 11:28:24, wprowadzający: Joanna Mikina

Zobacz:
 Dokumenty kontroli . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl