spzoz.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu 
Załatwianie spraw strona główna 
Załatwianie spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

Sposoby przyjmowania, załatwiania i rozstrzygania spraw.

 

Rejestracja pacjentów do lekarza pierwszego kontaktu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00:

osobiście, 

telefonicznie /od godz.8:00

przez członków rodziny, 

przez osoby trzecie. 

Po godzinach pracy Przychodni realizowany jest Program Zdrowotny pn.

 „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2016-2017” 

 

W dni powszednie od 18:30 do 22:30

W soboty, niedziele i święta od 8 do 20

 

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego) udzielane są przez:

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE -STASZÓW,ul.11 LISTOPADA 78 –

Tel. 15 864 85 46

 

Rejestracja do Poradni Chorób Metabolicznych, Poradni Neurologicznej, Poradni Reumatologicznej , USG oraz Gabinetu Rehabilitacji odbywa się codziennie z wyznaczeniem dnia oraz godziny wykonania badania.

 

Pacjent ubiegający się o świadczenie zdrowotne z NFZ obowiązany jest przedstawić:

• skierowanie do Poradni (o ile jest wymagane), 

• dokument z PESEL, 

 

W przypadkach nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia pacjent przyjmowany jest bezzwłocznie.

 

Bez skierowania przyjmują Poradnie:

• Ginekologiczno-Położnicza, 

• Stomatologiczna

 

W celu realizacji zadań statutowych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu funkcjonuje zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach:

1. zatrudnia personel medyczny o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

2. posiada niezbędną aparaturę medyczną /ultrasonograf, spirometr, aparaty EKG, aparaturę do zabiegów z zakresu fizjoterapii/,

3. Przychodnia wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom w ramach zawartych  kontraktów z NFZ O/ Świętokrzyski tj:

Poradnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Gabinet Rehabilitacji Medycznej

4. Przychodnia obejmuje opieką medyczną w higienie szkolnej 4 placówki oświatowo-wychowawcze na terenie miasta i gminy Połaniec,

5. wszystkie badania (wymagane w ramach realizowanych kontraktów) wykonywane są w oparciu o umowy zawarte z podwykonawcami,

6. materiał do badań analitycznych pobierany jest w gabinecie zabiegowym w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 9.00,


 
Obowiązuje od: 2016-08-02   Informację zaktualizowano 2016-08-02 13:36:59, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: p.o.Dyrektora mgr inż. Tomasz Zych
Wybór Lekarza i Położnej POZ 

 Deklaracja wyboru lekarza/położnej poz


 


Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz.2135) pacjenci mają prawo do wyboru : lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy do roku. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji wyboru w naszej Przychodni (deklaracja i instrukcja jej wypełnienia w załączeniu).


 


 

Deklaracja wyboru - Lekarz

Deklaracja wyboru - Położna

 
Obowiązuje od: 2014-06-15   Informację zaktualizowano 2016-08-02 13:32:42, wprowadzający: Joanna Mikina, autor: Narodowy Fundusz Zdrowia

Zobacz:
 Prawa i Obowiązki Pacjenta . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - spzoz.bip.umig.polaniec.pl